Over ons

Heukels & Visser Advocaten is een combinatie van twee zelfstandige advocatenpraktijken: de eenmanszaak Heukels Advocaat en de eenmanszaak Mr. H.J. Visser advocaat.

De kantoren gebruiken gezamenlijk de naam Heukels & Visser Advocaten, maar werken ieder voor eigen rekening en risico.

Ieder kantoor is uitsluitend voor het eigen handelen aansprakelijk.

Ieder van de advocaten is individueel verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Opdrachten worden aanvaard door de afzonderlijke kantoren.

De afzonderlijke kantoren kunnen geen derdengelden ontvangen, omdat zij ieder geen Stichting beheer derdengelden ter beschikking hebben.

Zo nodig zullen de advocaten van de kantoren in de kantorencombinatie voor elkaar waarnemen.

Team - De advocaten

Mr. L.J.L. Heukels
Advocaat

Mr. Heukels is advocaat sinds 1982. Hij voert een algemene praktijk, met een focus op bestuursrecht en strafrecht. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Ook is hij al lange tijd actief in de gemeentelijke politiek.

Mr. Heukels heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

- Bestuursrecht

- Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Adres: Rio Grandelaan 32 te (2051 LM) Overveen

0622516697
heukels@heukelsvisser.nl
Mr. H.J. Visser
Advocaat

Mr. Visser is advocaat sinds 1987. Hij voert een algemene praktijk, met een focus op arbeidsrecht en strafrecht. Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Mr. Visser heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht

- Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Adres: Spoorplein 9 te (2106 AX) Heemstede

0641219011
visser@heukelsvisser.nl