Informatie over kostenafspraken

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, kunnen de kosten van rechtsbijstand misschien – geheel of deels - onder die polis worden vergoed. Maak daar dan al in het eerste gesprek met de advocaat melding van.

Als wij onze kosten aan u in rekening brengen, maken wij daarover bij aanvang van de werkzaamheden afspraken. Daarbij spreken wij een uurtarief met u af, of een totaal in rekening te brengen bedrag. Onze kosten worden vermeerderd met 21% BTW. Bij onze declaraties ontvangt u specificaties van de voor u verrichte werkzaamheden.

Kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc., maken geen deel uit van het tarief voor honorarium. Wij kunnen dergelijke kosten tussentijds aan u in rekening brengen.

Mogelijk komt u in verband met de hoogte van uw inkomen en/of uw vermogen in aanmerking voor een subsidie op de kosten van rechtsbijstand op basis van een toevoeging. De normen daarvoor en verdere informatie vindt u op de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

Als uw inkomens- en/of vermogenssituatie wijzigt, waardoor u gedurende de behandeling van uw zaak misschien in aanmerking kunt komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dient u dat direct aan ons te laten weten. In dat geval kan voor het  resterende deel van de werkzaamheden bij de Raad voor  rechtsbijstand een toevoeging voor u worden aangevraagd.