Welkom bij Heukels & Visser Advocaten

Heukels & Visser Advocaten is een combinatie van drie zelfstandige kantoren: de eenmanszaken Heukels Advocaat, Mr. H.J. Visser advocaat en Mr W.T. Doyer advocaat.

De kantoren gebruiken gezamenlijk de naam Heukels & Visser Advocaten, maar werken ieder voor eigen rekening en risico.

Ieder kantoor is uitsluitend voor het eigen handelen en nalaten aansprakelijk.

Opdrachten worden aanvaard door de afzonderlijke kantoren.