Welkom bij Heukels & Visser Advocaten

Heukels & Visser Advocaten is een combinatie van twee zelfstandige advocatenpraktijken: de eenmanszaak Heukels Advocaat en de eenmanszaak Mr. H.J. Visser advocaat.

De kantoren gebruiken gezamenlijk de naam Heukels & Visser Advocaten, maar werken ieder voor eigen rekening en risico.

Ieder kantoor is uitsluitend voor het eigen handelen en nalaten aansprakelijk.

Opdrachten worden aanvaard door de afzonderlijke kantoren.

De afzonderlijke kantoren kunnen geen derdengelden ontvangen, omdat zij ieder geen Stichting beheer derdengelden ter beschikking hebben.

Zo nodig zullen de advocaten van de kantoren in de kantorencombinatie voor elkaar waarnemen.